Pře(d)stav si
Prahu EN
Prosperující
Obyvatelnou
Soudržnou
Kulturní
Strategický plán se skládá z celé řady jednotlivých opatření, ta však dohromady rozvíjí město jako jeden celek. Pro ilustraci tohoto základního principu strategického uvažování jsme pro vás v rámci výstavy Pře(d)stav si Prahu, která proběhla od září do prosince 2018 v Centru Architektury a Městského Plánování, připravili interaktivní hru. Každé ze čtyř herních stanovišť funguje nezávisle na ostatních, ovšem rozhodnutí, která při hraní učiníte, ovlivní podobu celého města. To se rozvíjí pouze tehdy, když se daří nalézt rovnováhu mezi výsledky všech čtyř stanovišť současně - jak na to vám poradí barevné brožury u každé hry. Ukažte nám, jak byste si pře(d)stavili Prahu vy!
Kurátor:
Petr Peřinka

Art direction: Oficina, Jan Netušil

Odborný koncept:
Tomáš Brabec, Eva Ešnerová, Laura Pavlíková

Supervize: Adam Švejda

Produkce:
Oficina, Andrea Mirtesová

Realizační tým:
Tomáš Brabec, Eva Ešnerová, Laura Pavlíková, Vladimír Vojtěch,
Petr Peřinka, Eugen Liška, Benedikt Markel, Matěj Čech, Vojtěch Kuna, Lukáš Makovský, Petra Horáčková, Barbora Páníková, Martin Vronský, Josef Kortan

Oficina, Jan Netušil, Jiří Netušil, Markéta Sasínová, Vít Zemčík, Kateřina Grecová, Lukáš Franěk, Jan Husák, Matěj Štágl, Jakub Sanitrák, Jan Kokolia, Anna Divišová, Věra Marešová

Architektonické řešení:
Atelier SAD, Jaroslav Kučera

AV Instalace:
Oficina, 4Each

Poděkování:
Ondřej Boháč, Tomáš Lapáček, Štěpán Bärtl, Sekce strategií
a politik, Sekce vnějších vztahů